Poszukujesz pomocy prawnej w związku z błędem medycznym?

Ty zgłaszasz problem, my pomagamy!

Kup teraz

Prawdziwi prawnicy

Nasz portal współpracuje z wieloma kancelariami prawnymi, biegłymi w sprawach medycznych. Twoją sprawę powierzymy zatem profesjonaliście. Za pomocą naszej platformy skontaktuje się z Tobą kancelaria z Twojej okolicy. Dzięki temu będziesz mógł osobiście porozmawiać z prawnikiem, który przyjrzy się sytuacji, pomoże w uzyskaniu dokumentacji medycznej oraz wyda dla Ciebie opinię prawną.

Oszczędź czas i pieniądze

Opłacając naszą usługę już na początku drogi odszkodowawczej zyskujesz rzetelną opinię prawną, oszczędzasz czas, pieniądze i negatywne emocje związane z samotnym zmaganiem się z podmiotami leczniczymi przy udziale firm odszkodowawczych. My działamy inaczej, nie jesteśmy firmą ubezpieczeniową ani odszkodowawczą. U nas płacisz raz i zyskujesz rzetelną opinię prawną.

Rzetelna opinia

Tylko u nas otrzymasz rzetelny dokument, zawierający pełną analizę prawną Twojej sytuacji. Nasi prawnicy przeanalizują sprawę, udzielą rekomendacji prawnych, przywołają akty prawne właściwe dla Twojego przypadku, stwierdzą czy doszło do błędu lekarskiego/medycznego, opiszą przysługujące Ci roszczenia i kwoty zasądzone w podobnych sprawach, a także wskażą dalsze możliwe drogi postępowania wraz z podaniem ich czasu trwania oraz kosztów.

Ty mówisz, my działamy

Dzięki indywidualnej analizie każdej zgłoszonej sprawy, podejdziemy do Twojego przypadku szczegółowo i dokładnie ocenimy Twoje szanse powodzenia. Jeśli nie posiadasz dokumentacji medycznej, wesprzemy Cię w procesie jej pozyskania. Pomożemy Ci także w każdym innym problemie, który wystąpi podczas realizacji naszej usługi. Nawet jeśli proces uzyskiwania dokumentów oraz wyjaśnianie problemu będzie wymagało więcej czasu, nasi prawnicy nie zostawią Twojej sprawy nierozwiązanej.

Usługa

Opinia prawna

Opinia prawna

Traktujemy indywidualnie każdy przypadek, dlatego dokładnie przeanalizujemy Twoją sytuację. Na tej podstawie przygotujemy dla Ciebie szczegółową opinię prawną.

Godzina konsultacji

Konsultacje z prawnikiem

Gwarantujemy spotkanie z prawnikiem. Ty zdecydujesz czy wolisz przyjść do kancelarii czy połączyć się z domu przez Internet.

Gwarancja satysfakcji

Gwarancja satysfakcji

Chcemy żebyś był zadowolony. Masz możliwość zadawania pytań na każdym etapie realizacji usługi. W przypadku braku satysfakcji, masz prawo do reklamacji.

Proces obsługi klienta

Proces obsługi klienta

Opinia prawna

W ramach opinii prawnej otrzymasz od nas dokument
zawierający szczegółową analizę Twojej sprawy zawartą w 8 rozdziałach:

 1. Przedmiot opinii Krótki opis czego opinia dotyczy
 2. Rekomendacja prawna Krótkie wytyczne dla pacjenta (wnioski wynikające z dalszej części opinii)
 3. Stan prawny Przywołanie aktów prawnych mających zastosowanie w sprawie wraz z podaniem konkretnych przepisów
 4. Stan faktyczny Szczegółowy opis przebiegu leczenia pacjenta
 5. Uzasadnienie Analiza, czy w opisanym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym doszło do błędu medycznego
 6. Przysługujące roszczenia wraz ze wskazaniem kwot zasądzanych w podobnych sprawach Opis jakie roszczenia przysługują pacjentowi tj. odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta i co trzeba wykazać, aby konkretne roszczenie zostało uwzględnione, przytoczenie orzeczeń sądów w podobnych sprawach ze wskazaniem zasądzanych kwot
 7. Dalsze możliwe drogi postępowania wraz z określeniem ich kosztów i przybliżonego czasu trwania • zgłoszenie roszczenia do podmiotu leczniczego i jego ubezpieczyciela,
  • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko podmiotowi leczniczemu lub/i jego ubezpieczycielowi (koszty opłaty sądowej, zaliczki na biegłego, koszty zastępstwa procesowego), informacja o możliwości uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych i warunkach tego zwolnienia,
  • skierowanie sprawy przed wojewódzką komisję do spraw zdarzeń medycznych (koszty wpisu, koszty biegłego)
 8. Wnioski Podsumowanie opinii (szerzej niż w rekomendacjach)

Zamów Opinię Prawną

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że przy korzystaniu z usług medycznych, świadczenie zdrowotne zostało wykonane nieprawidłowo albo przedstawiciele służby zdrowia uchybili swoim obowiązkom bądź ich zaniechali? Opisz swój problem, a nasi prawnicy przeanalizują go i wystawią rzetelną Opinię Prawną. Koszt usługi to tylko 499 zł.
Kup teraz